Όροι Συμμετοχής στην Κλήρωση

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 40 ΧΡΟΝΩΝ

Ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αττικής Περιορισμένης Ευθύνης με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.» διοργανώνει κλήρωση δώρων (εξεφής η «Κλήρωση»), στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων λειτουργίας του.

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή σε μια ή σε όλες τις ενότητες σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από 8/2/2021 έως 31/3/2021.

Οι ενότητες για τη συμμετοχή στην κλήρωση είναι:

  • GAME 1 Ανεβάστε μια selfie ή ένα βίντεο
  • GAME 2 Ολοκλήρωση ενός ή περισσοτέρων κουίζ
  • GAME 3 Συμμετέχω ενεργά (μηνύματα για την έως τώρα πορεία του Ομίλου, Προτάσεις για το μέλλον του Ομίλου, Βιβλίο με ευχές και προσωπικά μηνύματα

 

Δικαίωμα συμμετοχής και εξαιρέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του φαρμακοποιού και συνεργάζεται με τις εταιρείες του Ομίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. ή είναι εργαζόμενος στις εταιρείες του Ομίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

Από την κλήρωση εξαιρούνται οποιοιδήποτε τρίτοι, πέραν των προαναφερόμενων.

 

Τρόπος συμμετοχής στην Κλήρωση

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Κλήρωση θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια φορά συμμετοχή και να έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους στη φόρμα συμμετοχής.

Όσες περισσότερες φορές συμμετάσχει κάποιος από τους δικαιούμενους συμμετοχής, πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες να κερδίσει.

 

Δώρα για το διάστημα από 8/2/201 έως 31/3/2021

Τα δώρα θα ανακοινωθούν σύντομα

Τα δώρα είναι προσωπικά δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

Κάθε τυχερός στης Κλήρωσης δύναται να κερδίσει από ένα (1) δώρο.

 

Διεξαγωγή της κλήρωσης

Η Κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα πραγματοποιηθεί, την Δευτέρα 5/4/2021 και ώρα 15:00 στα γραφεία του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ. και δικηγόρου.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν νικητές, οι οποίοι θα λάβουν από ένα Δώρο ο καθένας, κατά τη σειρά κλήρωσης τους.

 

Ενημέρωση Νικητών

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ο τρόπος παραλαβής του δώρου θα γνωστοποιηθεί στο νικητή κατά την τηλεφωνική επικοινωνία.

Για την παραλαβή του δώρου θα υπάρξει αντίστοιχη επιστολή βεβαίωσης παραλαβής.

 

Ευθύνη

Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε νικητή για τυχόν απώλεια ή οποιαδήποτε ζημιά προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατανάλωση του Δώρου ή τμήματος αυτού. Σε καμία δε από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις ή οποιαδήποτε αντίστοιχη με αυτές περιπτώσεις ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. δεν υποχρεούται σε αντικατάσταση του Δώρου ή καταβολή της αντίστοιχης χρηματικής αξίας του ή αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημίας του κατόχου του.

 

Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι συμμετοχής της Κλήρωσης έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό ιστότοπο του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.  Επίσης, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους όρους της Κλήρωσης παρέχεται και από το τηλέφωνο στο τηλ. 210 57 09 400, Υπεύθυνη Εποικοινωνίας Ομίλου κα Κ. Κατσακιώρη.

 

Ανάκληση Κλήρωσης – Τροποποίηση Όρων

Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια της Κλήρωσης για σπουδαίο λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας ή να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο του παρόντος οποτεδήποτε, αφού δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση του. Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

 

Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στην Κλήρωση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.